Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zarządzenie nr 13/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych - Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem 19/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. i Zarządzeniem 34/2020 z dnia 18 września 2020 r. (pełna treść zarządzenia).

Rozpoznawanie spraw w trybie uproszczonym

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny w Polsce i związane z tym ograniczenie rozpoznawania spraw na rozprawach jawnych uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozpoznawania spraw w trybie uproszczonym na posiedzeniach niejawnych, zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Wobec powyższego strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym (pełna treść komunikatu).

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz

tel. centrala 52 3762419
fax. centrala 52 3762462

NIP 953-24-62-450
REGON 093163439

KONTO BANKOWE:
NBP O/O Bydgoszcz
03101010780068972231000000

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek-Piątek
730 - 1530

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
przyjmuje interesantów w poniedziałki
1200 - 1300

 

Kasa Sądu czynna:
Poniedziałek-Piątek
900 - 1300

 

Wydział Informacji Sądowej
udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu.
pok. 19

tel.: 52 3762406, 3762421
 

Akta udostępniane są  stronom i pełnomocnikom w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w 7 dni poprzedzających rozprawę, należy uzgodnić z sekretariatem wydziału.

  • Boczne wejście do WSA w Bydgoszczy dla niepełnosprawnych...

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1209448
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-21 15:01