Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 2/2021 Prezesa WSA w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2021 roku w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Sąd będzie nieczynny - pełna treść zarządzenia dostępna tutaj.

Publikowanie informacji o treści orzeczeń wydawanych przez WSA w Bydgoszczy.

Informujemy, że e-Wokanda dostępna za pośrednictwem BIP-u Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, od dnia 4 listopada 2020 r. obejmuje również informacje o treści orzeczeń wydawanych na posiedzeniach niejawnych. Treść wydanego w sprawie orzeczenia (wynik posiedzenia) jest dostępna w e-Wokandzie przez 30 dni, licząc od dnia jego wydania.

Bezpośredni link do e-Wokandy WSA w Bydgoszczy: e-wokanda WSA w Bydgoszczy

Komunikat


W związku z objęciem Miasta Bydgoszczy obszarem czerwonym, mając na względzie zarządzenie nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem
Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym oraz zarządzenie nr 41/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Bydgoszczy obszarem czerwonym, informujemy, że:

  1. Z dniem 22 października 2020r. odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,
  2. sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym,
  3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa i Rzecznika prasowego Sądu,
  4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Wydziale Informacji Sądowej - nie będzie możliwe osobiste przeglądanie akt, jak też uzyskanie informacji bezpośrednio w sekretariacie Wydziału. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA, zaś informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 52 376 24 06 lub 52 376 24 21 bądź w formie elektronicznej (e-PUAP), UWAGA zmiana Zarządzeniem nr 45/2020 od dnia 17 grudnia 2020 r. - w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udostępnienia akt w Wydziale Informacji Sądowej. Osobiste przeglądanie akt w WIS jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (pisemnie, mailem na adres informacja@ bydgoszcz.wsa.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 52 3762406 lub 52 3762421),
  5. ogranicza się pracę:
  1.  Biura Podawczego - do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych,
  2.  Kasy Sądu — do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu: NBP 0/0 Bydgoszcz 03101010780068972231000000.

Pełna treść Zarządzenia nr 41/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2020 r.: Zarządzenia nr 41/2020.

Rozpoznawanie spraw w trybie uproszczonym

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny w Polsce i związane z tym ograniczenie rozpoznawania spraw na rozprawach jawnych uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozpoznawania spraw w trybie uproszczonym na posiedzeniach niejawnych, zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Wobec powyższego strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym (pełna treść komunikatu)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz

tel. centrala 52 3762419
fax. centrala 52 3762462

NIP 953-24-62-450
REGON 093163439

KONTO BANKOWE:
NBP O/O Bydgoszcz
03101010780068972231000000

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek-Piątek
730 - 1530

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
przyjmuje interesantów w poniedziałki
1200 - 1300

Kasa Sądu czynna:
Poniedziałek-Piątek
900 - 1300

Wydział Informacji Sądowej
udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu.
pok. 19

tel.: 52 3762406, 3762421

Akta udostępniane są  stronom i pełnomocnikom w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w 7 dni poprzedzających rozprawę, należy uzgodnić z sekretariatem wydziału.

  • Boczne wejście do WSA w Bydgoszczy dla niepełnosprawnych...

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1283294
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-20 14:04:48