Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Archiwa

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy reguluje Zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych.

Stan prawny: 04.02.2004

Zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) w związku z art. 6 ust. 1 i 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm) zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Dokumentacja powstająca w wyniku działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkiech sądów administracyjnych, w których powstają materiały archiwalne podlegające przekazaniu do archiwów państwowych, po wykorzystaniu w bieżącej działalności komórek organizacyjnych, jest przechowywana w archiwach zakładowych.
 2. Organizację i zakres działania archiwów zakładowych oraz sposób postępowania z dokumentacją przyjmowana na przechowanie oraz pozostającą w przechowaniu archiwum zakładowego określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 1. Nadzór bezpośredni nad realizacją postanowień zarządzenia powierza się w odniesieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Szefowi Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w odniesieniu do wojewódzkich sądów administracyjnych - prezesom tych sądów.
 2. Nadzór zewnętrzny nad działalnościoą archiwum zakładowego sprawuje właściwe archiwum państwowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosława Kubis-Greń, Mariusz Pawełczak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-15 00:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-15 00:00

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17060
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-05-07 12:31:30