Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwa

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy reguluje Zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych.

Stan prawny: 04.02.2004Zarządzenie Nr 13
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) w związku z art. 6 ust. 1 i 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Dokumentacja powstająca w wyniku działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkiech sądów administracyjnych, w których powstają materiały archiwalne podlegające przekazaniu do archiwów państwowych, po wykorzystaniu w bieżącej działalności komórek organizacyjnych, jest przechowywana w archiwach zakładowych.

2. Organizację i zakres działania archiwów zakładowych oraz sposób postępowania z dokumentacją przyjmowana na przechowanie oraz pozostającą w przechowaniu archiwum zakładowego określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Nadzór bezpośredni nad realizacją postanowień zarządzenia powierza się w odniesieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Szefowi Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w odniesieniu do wojewódzkich sądów administracyjnych - prezesom tych sądów.

2. Nadzór zewnętrzny nad działalnościoą archiwum zakładowego sprawuje właściwe archiwum państwowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosława Kubis-Greń, Mariusz Pawełczak
    data wytworzenia: 2004.04.15
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-04-15 00:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2004-04-15 00:00

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8548
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-07 12:31

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz

NIP 953-24-62-450
REGON 093163439

Konto bankowe:
NBP O/O Bydgoszcz
03101010780068972231000000

Dane kontaktowe

Centrala:
tel. +48 52 376 24 19
fax +48 52 376 24 62

Wydział Informacji Sądowej udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu (pok. 19):
tel. +48 52 376 24 06, +48 52 376 24 21
fax +48 52 376 24 64

Godziny urzędowania

Sąd:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Kasa:
poniedziałek-piątek: 9.00-13.00

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
przyjmuje interesantów w poniedziałki: 12.00-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 922475
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-30 12:08

Stopka strony