Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o przysługujących środkach prawnych

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stronie przysługuje prawo złożenia odwołania.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy  z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641). W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.
Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, stronie przysługuje prawo złożenia odwołania.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania, stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Metryka

  • opublikował: Miłosława Kubis-Greń
    data publikacji: 2021-12-09 08:50

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-26 11:06:46