Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2020 (pełna treść Zarządzenia) Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy od dnia 17 marca 2020 r. na czas do odwołania ograniczono w WSA w Bydgoszczy pracę:

1. Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie na pośrednictwem operatorów pocztowych,

2. Kasy Sądu - opłaty dokonywać można wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sądu NBP O/O Bydgoszcz 03101010780068972231000000.

 

ZARZĄDZENIE NR   9 /2020

PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

w BYDGOSZCZY

z dnia 13 marca 2020 r.

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym także stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związanej z zamknięciem placówek szkolno-wychowawczych i opiekuńczych oraz zagrożenia dla zdrowia związane z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas korzystania ze środków transportu komunikacji publicznej, zarządza się, co następuje:  

§ 1

Od dnia 16 marca 2020 r. na czas do odwołania, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy:

1.    odwołuje się rozprawy, za wyjątkiem posiedzeń niejawnych i wyznaczonych terminów ogłoszeń orzeczeń (terminy publikacyjne),  
2.    wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa i Rzecznika prasowego Sądu,
3.    wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Wydziale Informacji Sądowej - nie będzie możliwe osobiste przeglądanie akt, jak też uzyskanie informacji bezpośrednio
w sekretariacie Wydziału. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA, zaś  informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 52 376 24 06 lub 52 376 24 21 bądź w formie elektronicznej
(e-PUAP). 
4.    ogranicza się wstęp do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za wyjątkiem:

- osób biorących udział w ogłoszeniu orzeczenia,
- osób składających pisma procesowe - zaleca się składanie pism procesowych drogą pocztową lub elektroniczną,
- osób doręczających przesyłki służbowe,
- dostawców materiałów i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Sądu.

5.    zaleca się dokonywanie opłat sądowych przelewem na konto Sądu: NBP O/O Bydgoszcz  03101010780068972231000000 lub przekazem pocztowym,
6.    asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów kieruje się do pracy zdalnej, według zasad określonych przez przewodniczących wydziałów,
7.    ogranicza się obsadę sekretariatów wydziałów i oddziałów w sądzie do niezbędnego minimum, kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi, według zasad określonych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 2

Treść niniejszego Zarządzenia opublikować w BIP Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj ()

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Tyliński Prezes WSA w Bydgoszczy
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Miłosława Kubis-Greń
  data publikacji: 2020-03-13 14:57
 • zmodyfikował: Świerzyński Przemysław
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 09:35

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-03-13 14:51 przez Miłosława Kubis-Greń
 • zmieniono 2020-03-13 14:53 przez Miłosława Kubis-Greń
 • zmieniono 2020-03-13 14:56 przez Miłosława Kubis-Greń
 • zmieniono 2020-03-13 15:08 przez Świerzyński Przemysław
 • zmieniono 2020-03-13 15:09 przez Świerzyński Przemysław
 • zmieniono 2020-03-17 08:56 przez Miłosława Kubis-Greń
 • zmieniono 2020-03-17 09:35 przez Świerzyński Przemysław

« wstecz

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1247876
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-21 15:15