Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Wydział II Orzeczniczy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy dzieli się na dwa wydziały orzecznicze, oznaczone liczbami rzymskimi I, II.

Do Wydziału II należą sprawy z zakresu:

 • budownictwa,
 • dróg, kolei, lotnictwa, żeglugi,
 • dopuszczenia pojazdu do ruchu,
 • uprawnień do kierowania pojazdami,
 • zajęcia pasa drogowego,
 • zjazdów z dróg publicznych,
 • innych spraw dotyczących dróg publicznych,
 • działalności gospodarczej,
 • wyrobu, rozlewu i obrotu alkoholami,
 • kinematografii,
 • ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i wykonywania działalności przez przedsiebiorców zagranicznych,
 • ochrony osób i mienia,
 • innych koncesji i zezwoleń,
 • nadawania podmiotom gospodarki narodowej numerów REGON,
 • statusu zakładu pracy chronionej,
 • ludności,
 • geologii i górnictwa,
 • gospodarki mieniem,
 • energetyki,
 • gospodarki wodnej,
 • komunalizacji mienia,
 • geodezji i kartografii,
 • środowiska,
 • edukacji,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • rolnictwa i leśnictwa,
 • czynności i zajęć,
 • wywłaszczeń,
 • pracy,
 • zdrowia,
 • spraw mieszkaniowych,
 • jakości,
 • obronności,
 • telemediów,
 • samorządu terytorialnego,
 • cudzoziemców,
 • broni i materiałów wybuchowych,
 • kościołów,
 • przejęcia mienia,
 • broni i materiałów wybuchowych,
 • pomocy społecznej,
 • zatrudnienia,
 • kombatantów,
 • kultury fizycznej,
 • kultury i sztuki,
 • własności przemysłowej,
 • ochrony danych osobowych,
 • informacji publicznej,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • świadczeń w drodze wyjątku,
 • funduszy emerytalnych,
 • ubezpieczeń zdrowotnych.

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych, wykonania orzeczeń Sądu, interpretacji podatkowych, bezczynności organów administracji publicznej oraz przewlekłości postępowania administracyjnego należą do poszczególnych wydziałów jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej.  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosława Kubis-Greń, Mariusz Pawełczak
 • opublikował: Miłosława Kubis-Greń
  data publikacji: 2004-04-22 00:00
 • zmodyfikował: Joanna Synakiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-10 10:21

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25851
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-10 10:21:16