Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja o przysługujących środkach prawnych

1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), stronie przysługuje prawo złożenia odwołania.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia odwołania.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania, stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosława Kubis-Greń
    data wytworzenia: 2012.06.21
  • opublikował: Miłosława Kubis-Greń
    data publikacji: 2012-06-21 12:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4559
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-28 14:20

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz

NIP 953-24-62-450
REGON 093163439

Konto bankowe:
NBP O/O Bydgoszcz
03101010780068972231000000

Dane kontaktowe

Centrala:
tel. +48 52 376 24 19
fax +48 52 376 24 62

Wydział Informacji Sądowej udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu (pok. 19):
tel. +48 52 376 24 06, +48 52 376 24 21
fax +48 52 376 24 64

Godziny urzędowania

Sąd:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Kasa:
poniedziałek-piątek: 9.00-13.00

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
przyjmuje interesantów w poniedziałki: 12.00-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 927078
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 10:40

Stopka strony