Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o przysługujących środkach prawnych

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), stronie przysługuje prawo złożenia odwołania.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia odwołania.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania, stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosława Kubis-Greń
  • opublikował: Miłosława Kubis-Greń
    data publikacji: 2012-06-21 12:41
  • zmodyfikował: Sikorski Norbert
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7653
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-23 14:05:11