Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu

Treść strony

Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Skargi i wnioski składane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy  są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przewidzianym Rozdziałem 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2012 poz. 427 t. j. ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012 poz. 524) w zw. z art. 29  ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002 Nr 153 poz.1269 ze zm.).

Zgodnie z powyższymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności tut. Sądu jest Prezes WSA w Bydgoszczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego, jest Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 września 2003 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, którego pracami kieruje Sędzia - Przewodniczący Wydziału.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie:

- składane w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
-  za pośrednictwem poczty na adres: 85-035 Bydgoszcz, ul. Jana Kazimierza 5
-  pocztą elektroniczną na adres: informacja@bydgoszcz.wsa.gov.pl
-  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA Bydgoszcz

  • w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Bydgoszczy, parter, pokój 19.

 

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

W zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, dziedziny w której sędziowie są niezawiśli, skargi nie podlegają rozpatrzeniu.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 

 

 

Informacje zamieszczono zgodnie z dyspozycją § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012 poz. 524).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosławawa Kubis-Greń
    data wytworzenia: 2015-01-19
  • opublikował: Miłosława Kubis-Greń
    data publikacji: 2015-01-19 13:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5304
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-01-19 13:07

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz

NIP 953-24-62-450
REGON 093163439

Konto bankowe:
NBP O/O Bydgoszcz
03101010780068972231000000

Dane kontaktowe

Centrala:
tel. +48 52 376 24 19
fax +48 52 376 24 62

Wydział Informacji Sądowej udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu (pok. 19):
tel. +48 52 376 24 06, +48 52 376 24 21
fax +48 52 376 24 64

Godziny urzędowania

Sąd:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Kasa:
poniedziałek-piątek: 9.00-13.00

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
przyjmuje interesantów w poniedziałki: 12.00-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 679699
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-08 11:59

Stopka strony